"Live" - Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren

Ga naar de inhoud

"Live"

Het originele schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren "live" vanuit de kapel!

“Ik geef de belofte dat Ik allen die voor de beeltenis zullen bidden en vragen aan Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, de genade zal geven naar ziel of lichaam, naar gelang de Zoon wil.
Gij zult dit niet in beperkte kring beschouwen. Ik immers ben de Vrouwe van alle Volkeren.
Deze beeltenis zal gaan van land tot land, van stad tot stad. Dat is de bedoeling van het verlossingswerk”
(33e Boodschap)
 Adres:
R.-K. Rectoraat Vrouwe van alle Volkeren
Diepenbrockstraat 3
NL-1077 VX Amsterdam
Telefoon:
Tel.: +31 (0) 20 66 20 504
Maandag t / m zaterdag:
van 8.30 uur tot 11.15 uur 
en van 14.00 uur tot 17.00 uur


E-mail:

kapel [at] de-vrouwe.info

Terug naar de inhoud